Wettelijke verplichtingen

Ondernemers hebben een grote rol in de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. Bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas, zijn wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar laten terugverdienen. Samen met de branchepartijen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor verschillende bedrijfstakken ‘erkende maatregelen’ bepaald. Dit als uitwerking van het Activiteitenbesluit bij de Wet milieubeheer. Verbruikt u minder elektriciteit of aardgas, dan heeft u de ‘zorgplicht’ en moet u energieverspilling tegengaan.

De aanpak van Energieke Noord-Veluwe Bedrijven voldoet aan de landelijke Energie Prestatie Keuring (EPK).  Door het minimum van het energieadvies uit te voeren kan een bedrijf met de EPK het bevoegd gezag laten zien zij voldoen aan de wet met betrefkking tot energiebesparing. Het bevoegde gezag (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) hoeft het bedrijf dan niet te controleren.


Energieke Noord-Veluwse Bedrijven is een initiatief van: