Kenniskring Biomassa uit natuur en landschap

Meer biomassa uit natuur en landschap inzetten voor economische activiteiten in de regio, die een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de verduurzaming van de lokale economie. Daar gaat om bij de Kenniskring biomassa uit natuur en landschap.

Deelnemers

  • Waterschap Vallei en Veluwe, Erwin de Valk
  • Gelders Landschap, Willem Lammertink
  • Kamphorst, Bonnie Wopereis
  • Staatsbosbeheer, Frank van Hedel
  • Natuurmonumenten, Hans Massop
  • IGEV, Simon Miske en Frans Feil

Bijeenkomsten

Deelnemers leveren zelf een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten bestaan uit:

  • het delen van kennis onderling (halen en brengen) en voeden met externe sprekers;
  • het bespreken van mogelijkheden en zo mogelijk nieuwe samenwerkingsprojecten initiëren.

Meer informatie

De kenniskring staat open voor iedereen, mits u een actieve bijdrage wilt leveren. Deelname aan de kenniskring is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de kenniskring Frans Feil,  tel. 06 - 51 12 18 17. U kunt ook een e-mail sturen naar info@igev.nl.